Landingpage

Tjejer

Kan

SOM*

(IWD)   

Se hit Tjejer!!


Tjejer kan är ett projekt som stärker svensksomaliska flickors och unga kvinnors delaktighet och kompetens.

FÖRENNGEN HIDDE IYO DHAQAN DRIVER ARVSFONDSPROJEKTET


Projektet pågår mellan den 1 augusti 2016 och den 31 juli 2019