om oss gammla

#Tjejerkan

FÖRENNGEN HIDDE IYO DHAQAN DRIVER ARVSFONDSPROJEKTET TJEJER KAN.


OM Projektet


Tjejer Kan tar sin utgångspunkt i frågor kring obalansen mellan kvinnor och män i projekt och föreningsliv inom den somaliska gruppen i Sverige och, som skrivs i rapporten “Somaliska föreningar som överbryggare”: att svensksomaliska kvinnors formella organisering skulle behöva ett tydligare samhällsstöd – annars finns det en risk för att satsningar främst stimulerar män och mäns nätverk. 


Tjejer Kan gör något konkret och handlingskraftigt åt denna obalans och avsaknad av samhällsstöd genom en bred och flerårig satsning på vad tjejer själva vill och kan, så att de kan bli och verka som projektledare, ledare, sociala företagare, aktivister, aktörer och utvecklare av projekt, arrangemang och verksamheter i och utanför den somaliska gruppen i Sverige. I bred samverkan med föreningar och organisationer i Malmö ska Tjejer Kan-projektet genom bl a casemetodik, utbildning i socialt företagande och kollaborativ ekonomi, mentorskap samt Tjejer Kan-läger stärka, utbilda och coacha flickor och unga kvinnor.


Be the kind of Women.

-That when you feet hit the floor everymorning, the devil says,

"Oh crap she's up!" #Hawo Tako


Tjejer Kan skapar bestående resultat genom ett nytt tjejmentors- och förebildsprogrammet, jämställdhetsgruppen, stödgruppen, ett socialt företag, en tjejernas idéverkstad, en film samt en metodskrift om projektets arbete, metoder och resultat. Deltagarna ges möjlighet att dela med sig av projektets arbete, metoder och resultat till andra föreningar genom att anordna en workshop/konferens med inbjudna deltagare från hela Sverige. 


Vi utvecklar deltagarna genom samarbetspartners, kunskapsbärare, utbildare och mentorer såsom Coompanion Skåne, Yalla Trappan, Imagenes del Sur, Rädda barnens Kärleken är fri, Somaliska freds- och skiljedomsföreningen, Mötesplatsen, samt Enter - Stadsmissionens mötesplats mfl.

Kontakt info

 

 Besöksadress: Sevedsgatan 12 i Malmö

E-post: info@tjejerkan.nu

 

TJEJER KAN

Projektledare: Ibado Elmi

   

Tjejerkan© Copyright. All Rights Reserved.

 

ÖPPETTIDER


Måndag   09:00-17:00

Tisdag       10:30-18:30

Onsdag    10:30-18:30

Torsdag   STÄNGT

Fredag      STÄNGT.

Lördag      10:30-18:30

Söndag     11:00-19:00