Sakina Magazine

Sakina MagazineSakina Magazine skriver tidning om unga tjejer för unga tjejer. Deras syfte är att skriva av sig det som de går igenom men samtidigt inspirera andra i deras skor.  Sakina har varit med sen starten men kom i slutet av år ett.  I april är det beräknat att de ska släppa deras första nummer. I det numret skrivs det en hel del av högskola, hijabi i samhället men också en hel del om skönhet och tips..

Våran Vision


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate curabitur.


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nuncat amet mattis, totam ante est volputate curabitura imperdiet vestibulum in suspendisse nec odiosa mollis fusce est tempor.

Nödvändig info


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc.

 

  • Mattis totam est vulputate
  • Curabitur imper vestibulum
  • Sem pede ut dolor
  • Suspendisse duis nibh sit
  • Laoreet vitae enim odio id